מתמטיקה תלולה

8 חלקי 15 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט 8 חלקי 15. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.234 חלקי 4 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט את 234 חלקי 4. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

177 מחולק ל -2 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט את 177 חלקי 2. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 6000

גורמים

גורמים וגורמים נפוצים של 6000 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.גורמי 945

גורמים

גורמים וגורמים נפוצים של 945 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

ראשית פקטוריזציה של 495

רִאשׁוֹנִי

לחשב פקטורציה ראשונית של 495 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספר ראשוני ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

המר את בסיס יומן 8 מתוך 83 באופן מקוון

עֵץ

בסיס יומן 8 מתוך 83 מחשבון ממיר לבסיסי לוגריתם במתמטיקה. למדו נוסחת לוגריתם ומשוואה באמצעות כלי מקוון וכיצד להעריך את Log8 83265 מחולק ל -2 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט את 265 חלקי 2. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

165 מחולק ל -2 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט 165 חלקי 2. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 109

גורמים

גורמים וגורמים נפוצים של 109 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

4800 חלקי 3 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט את 4800 חלקי 3. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

900 חלקי 25 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט את 900 חלקי 25. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

872 חלקי 14 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט את 872 חלקי 14. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

188 חלקי 2 חלוקה ארוכה

שבריר

פשט 188 חלקי 2. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 432

גורמים

גורמים וגורמים נפוצים של 432 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.