מתמטיקה תלולה

ג

הגדרת מילון מחשב למשמעות של C הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מונית

הגדרת מילון מחשב למשמעות של קובץ ארון, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

כֶּבֶל

הגדרת מילון מחשב למשמעות כבל כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מודם כבלים

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מודם כבלים כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

בחר כבל

הגדרת מילון מחשב מה פירוש בחירת כבלים, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מטמון

הגדרת מילון מחשב למשמעות מטמון כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מַחשְׁבוֹן

הגדרת מילון מחשב למשמעות מחשבון כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

CamelCase

הגדרת מילון מחשב למשמעות של camelcase כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

קַבָּל

הגדרת מילון מחשב למשמעות של קבלים כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

נעילה אותיות גדולות

הגדרת מילון מחשב למשמעות של Caps Lock כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

קורא כרטיסים

הגדרת מילון מחשב למשמעות של קורא כרטיסים כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לא

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מטבע כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

משחק רכב

הגדרת מילון מחשב למשמעות של משחק מכונית, סימולטור רכב, משחק נהיגה ומשחק מירוצים כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

תלוי רישיות

הגדרת מילון מחשב למשמעות פירוש-רישיות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

משחקים נינוחים

הגדרת מילון מחשב למשמעות של משחק מקרי כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חתול 5

הגדרת מילון מחשב למשמעות של Cat 5 כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

זֶרֶם יָשָׁר

הגדרת מילון מחשב למשמעות CC, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

CD

הגדרת מילון מחשב למשמעות של תקליטור כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מפתח מוצר

הגדרת מילון מחשב למשמעות קוד הפעלה, מפתח CD ומפתח מוצר עם קישורים, תמונות, מידע ומונחים קשורים.

קלרון

הגדרת מילון מחשב על משמעותו של קלרון, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.