המרת בסיס יומן 2 מתוך 25 באופן מקוון

השתמש בטופס שלמטה כדי לבצע את ההמרה שלך.

יומן 2 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
יומן תשובת ההמרהשתיים25 = 4.64385618977

פִּתָרוֹןשלב 1

עֵץשתיים25 = יומן (25) ÷ יומן (2)

יומן (25) = 1.39794000867יומן (2) = 0.301029995664

עֵץשתיים25 = 1.39794000867 ÷ 0.301029995664

שנים = 4.64385618977165 חלקי 8

שלב 2

לחלופין, ניתן לחשב את הלוגריתם כך.

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

המרות אחרות של מערכת המספרים לבדיקה

שתיים 3 4 5 6 7 8 9 10 אחת עשרה 12 13 14 חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה 16 17 18 19 עשרים עשרים ואחת 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

המרת מערכת המספרים היא מספרים מ- 1-32 כאשר המספר 2-9 מיוצג במספרים ספרותיים פשוטים, והמספר 11-32 מיוצג באותיות A-Z.

בסיסי המספרים 2-9 הם 2,3,4,5,6,7,8,9

בסיסי המספרים 11-32 הם

השתמש בשינוי הנוסחה הבסיסית כדי להעריך את log2 74
11 = א 12 = B 13 = ג 14 = ד 15 = ה 11 = F 12 = G 13 = H
14 = אני 16 = י 17 = K 18 = L 19 = M 20 = N 21 = O 22 = P
23 = ש 24 = R. 25 = S 26 = T 27 = U 28 = V 29 = W. 30 = X
31 = Y 32 = Z

1 שתיים 3 4 5 6 7 8 9 10 אחת עשרה 12 13 14 חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה 16 17 18